NRK Meny
Normal

Mer enn fire av ti jenter snuser - ny undersøkelse overrasker

Nesten halvparten av jentene som går sisteåret på videregående i Tromsø snuser, det viser en fersk undersøkelse

Snus

Nesten halvparten av VGS-eleven svarte ja på om de brukte snus i en fersk undersøkelse.

Foto: Poppe / SCANPIX

– Vi var overrasket over at undersøkelsen viser at nesten like mange jenter som gutter snuser. Våre funn viser en større andel av jenter som snuser ofte eller av og til enn tidligere tall fra SSB viser, sier Sandra Marie Jakobsen, masterstudenter i odontolog ved UiT- Norges arktiske universitet.

213 gutter og 158 jenter som alle går siste året på videregående skole i Tromsø har deltatt i spørreundersøkelsen som Jakobsen har gjennomført sammen med Katrine Gullhav Hansen, Lisa Søreide Johansen og Werner Johansen.

Samlet sett svarte nesten halvparten av ungdommene at de snuser, og hele 43 prosent av jentene svarer ja, skriver UiT på sine nettsider.

Snus tilpasset jenter

Jakobsen sier til NRK at hun tror markedsføring og nye former for snus er grunnen til at snusing er mer utbredt blant jenter.

– De siste årene har det kommet mindre porsjoner snus som er mindre synlige, de kommer også i flere smaker, og boksene har et utseende som nok appellerer mer til jentene, sier Jakobsen.

Mens andelen ungdommer som røyker har gått drastisk ned, så snuser stadig flere. Studentene var også overrasket over at svært mange aktive ungdommer brukte snus.

– Vi snakket med idrettsfagselever som trener tre til fem ganger i uka og de snuser like mye og noen ganger mer enn elever på allmennfag. Gjerne flere bokser i uka, sier Jakobsen.

Lite informasjon

Som en del av masterprosjektet hadde studentene foredrag på videregående skoler. De var overrasket over at skoleelevene ikke visste mer om skadevirkningene av å bruke snus.

– De har stort sett funnet informasjon om snusing på internett og i sosiale media, svært få hadde fått informasjon fra helsepersonell.

Nå mener Jakobsen at helsevesenet og da spesielt tannhelsetjenesten må inn med informasjonskampanjer rettet mot ungdom om snus, slik som tidligere har vært gjort med røyking.

– Vi mener at disse kampanjene må komme tidlige og rettes mot barn og ungdom helt nede på barne- og ungdomsskolen, sier Jakobsen.

Svarene på masteroppgaven viste nemlig at mange begynte å snuse allerede på ungdomsskolen.

Masteroppgaven «Snusbruk blant avgangselever i Tromsø» ga de fire studentene Tannlegeforeningens studentforskerpris.