NRK Meny
Normal

Nesten alle fødselsskader skyldes menneskelig svikt

Tegn på at barnet ikke har det bra under fødsel blir ikke oppfattet raskt nok, viser ny studie.

Gravid

Over 90 prosent av alle fødselsskadene skyldtes menneskelig svikt, viser ny forskning.

Foto: MICHAELA REHLE / Reuters

– Dette er kritisk, sier Stine Andreasen, som har skrevet doktorgradsavhandling ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun har undersøkt alle fødselsrelaterte skader på mor og barn, som ble meldt inn til Pasientskadenemnda fra 1994 til 2008. I gjennomsnitt 100 skader i året, skriver UiT på sine nettsider.

Risikofødsler

Over 90 prosent av alle fødselsskadene skyldtes menneskelig svikt.

– Når en kvinne kommer inn for å føde ble det ikke alltid oppdaget at det er risiko knyttet til fødselen, sier Andreasen til NRK.

Stine Andreasen

Stine Andreasen jobber til daglig som overlege ved Nordlandssykehuset i Bodø, og har skrevet doktorgrad om fødselsskader.

Blir fødselen karakterisert som risikofødsel, settes det i gang overvåkning av barnet. Men selv da hender det at helsepersonellet ikke oppdager hvordan barnet har det.

– Helsepersonellet oppfattet ikke tegn som for eksempel unormal hjertelyd, sier Andreasen til NRK.

Enorm påkjenning

I halvparten av sakene var det mangel på oksygen under fødsel som førte til skade på barnet.

– Det er kritisk for barnet selv, og en enorm påkjenning for foreldre, familie og involverte helsearbeidere, sier Andreasen til UiTs nettsider.

I tillegg kan slike skader på barn gi grunnlag for livslang erstatning, noe som er svært kostbart for samfunnet.

– I verste fall kan skadene også føre til dødsfall, men den vanligste konsekvensen er at barnet blir multihandikappet, sier Andreasen til NRK.

Mangel på kunnskap

Noen ganger oppstod skader som følge av for dårlig kvalifisert helsepersonell, også fordi mer kompetent personale ikke ble tilkalt ved behov.

– Jordmor har ikke alltid tilkalt fødselslege når det har vært nødvendig, fordi man ikke har oppfattet risikoen, sier Andreasen.

Det kan også få konsekvenser for de fødende mødrene.

– Kanskje oppdager man ikke infeksjoner hos mor, eller man er ikke kvalifisert til å gi behandling av rifter.

– Kan bli bedre

Norge nokså likt med resten av Skandinavia når det gjelder fødselsskader, skriver UiT på sine nettsider. På et år er det 66 000 fødsler i landet, og rundt 100 skader registreres. Andreasen mener likevel Norge må bli bedre.

– Det er relativt få barn, men ekstremt alvorlig for de det gjelder. Vi kan bli mye bedre gjennom systematisk opplæring av helsearbeidere, sier Andreasen til NRK.