Nervegift i økologisk landbruk

Flere miljøskadelige giftstoffer er tillatt brukt i økologisk matproduksjon. Maten regnes fortsatt som økologisk hvis den sprøytes med gift, så lenge giften er hentet fra naturen. Seniorforsker Arne Grønlund ved Norsk institutt for bioøkonomi mener markedsføringen skaper et feilaktig inntrykk av at den økologiske maten er ren og miljøvennlig.