NRK Meny
Normal

Nekter å slå seg sammen – men vil samarbeide

– Hålogalandsbrua vil gjøre at Narvik dør og distriktene får mer liv. Bare vent og se, sier Bernhardt Halvorsen, ordfører i Lavangen.

Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua vil knytte Narvik, Gratangen, Lavangen og Salangen tettere sammen. Brua vil også gjøre reisetiden fra Narvik til Vesterålen/Lofoten og Tromsø 15–20 minutter kortere.

Foto: Statens vegvesen

Et næringssamarbeid skal styrke de fire kommunene Salangen, Gratangen, Lavangen og Bardu.

Det er de fire kommunenes svar på presset om kommunesammenslåing.

Ambisjonene er sterke for å bli en attraktiv region når Hålogalandsbrua står ferdig mot Narvik neste år, skal vi tro Bernhardt Halvorsen (Sp), ordfører i Lavangen.

– Hålogalandsbrua vil gjøre at Narvik dør og distriktene får mer liv. Bare vent og se, sier han til NRK.

– Trafikken kommer til å gå begge veier, sier Eva Ottesen, ordfører i Gratangen.

– Ser bare muligheter

De fire kommunene er tydelige på at de ikke ønsker å slå seg sammen, men ordførerne mener det er viktig å samarbeide for å skape utvikling.

– Initiativet om næringssamarbeid kom i prosessen med kommunereformen. Da så vi at det var veldig naturlig å begynne å snakke om felles nærings- og kulturarbeid. I dag jobber næringslivet over alle kommunale og regionale grenser. Det ser vi ikke på som et problem, vi ser bare muligheter, sier Ottesen.

Eva Ottesen

Eva Ottesen, ordfører i Gratangen, sier at initiativet om næringssamarbeid kom i prosessen med kommunereformen.

Foto: Laila Lanes / NRK

Halvorsen i Lavangen sier at kommunen nå jobber intenst med dem som har ansvaret for næringsutvikling i de tre andre kommunene.

– Vi må lære å kjenne næringslivet i disse kommunene bedre. Vi blir aldri gode nok på næringslivsutvikling. Forandringer skjer så raskt, og det utvikles nye firmaer. Vi må være «på alerten» hele tida, sier han.

Samarbeider allerede

Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen, peker på at næringsaktører innenfor reiseliv og havbruksnæringa i de fire kommunene allerede samarbeider.

– Det som har vært to store utfordringene knyttet til interkommunalt næringsutviklingssamarbeid, er lokalisering og ressurstilgang, sier Prestbakmo.

– Er det ikke like greit å bare slå dere sammen?

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen, sier at næringsaktørene i de fire kommunene allerede har gode erfaringer med å samarbeide.

– Nei, vi vil styre selv, vi mener det gir oss mye større muligheter. Næringslivet utvikler seg like bra om vi består som egne kommuner, sier Ottesen.

Lavangen-ordføreren sammenligner sammenslåings-problematikken med en familie.

– Du får unger selv, du slår ikke familiene deres sammen. Ungene går hver til sitt og danner sine familier, men det er likevel samarbeid dere imellom, sier han.

– Blir ikke sovebyer

Bardu er en forsvarskommune, de tre andre havbrukskommuner.

– Vi har likevel noen store fellesnevnere, slik som blå sektor. Skal man få et større miljø kan det være veldig greit å samle folk med ulik type kompetanse og kunnskap – da blir en mindre sårbar. Det betyr ikke at vi må slå oss sammen som kommuner, sier Ottesen.

Prestbakmo i Salangen slår fast at ingen av de fire kommunene vil bli sovebyer for Narvik etter at Hålogalandsbrua står klar.

– Vi er livskraftige lokalsamfunn som kommer til å utvikle oss i årene som kommer, sier Prestbakmo.