NRK Meny

Nei til utvidet skolerett

Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied, støtter ikke forslaget fra Kunnskapsdepartementet om å gi elever utvidet rett til inntak i andre fylker. Det skyldes blant annet økonomiske konsekvenser dette vil få, spesielt med tanke på skyssutgifter. Troms fylkeskommune har for tiden 63 elever som tar sin videregående opplæring i et annet fylke.