Nei til regionreform i nord: – Regjeringen har slurvet, sier professor

Ingen gulrøtter å lokke med. Ingen sukrede piller. – Regjeringen har rett og slett ikke maktet å vekke engasjementet blant folk, sier professor i statsvitenskap, Kjell Arne Røvik.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Flertallet på Stortinget, med Høyres Jan Tore Sanner i spissen, vedtok i juni at Troms og Finnmark skal slås sammen til ett fylke.

Foto: JAN HARALD TOMASSEN / NRK

En undersøkelse InFact har gjort for NRK, viser at et stort flertall i Troms og Finnmark er i mot vedtaket om å slå sammen de to fylkene. Røvik er ikke overrasket.

– Mange sliter med å se hva slags problem det er som gjør sammenslåing til en løsning. Hvilke samfunnsutfordringer er det som blir bedre gjennom en slik reform? Regjeringen gir få svar på det, mener professoren.

Røvik

Professor i statsvitenskap, Kjell Arne Røvik, kaller regjeringens regionreform for slurvete, og mener den kunne skapt mye mer entusiasme om den hadde lokket med konkrete nye oppgaver til regionene.

Foto: privat

– Slurvete

Hele 66,2 prosent av finnmarkingene sier de er i mot regjeringens vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark. I Troms er motstanden litt mindre, 54,9 prosent.

– Finnmarkingene sin frykt for å tape offentlige arbeidsplasser til Tromsø, forklarer nok en god del. Men når motstanden er så stor også i Troms, må man søke etter andre forklaringer. Og etter mitt syn har ikke myndighetene klart å begrunne sammenslåingen, eller peke på hvilke ressurser og nye oppgaver den vil gi. Det vi står igjen med er en slags sammenslåing for sammenslåingens del. Det liker ikke folk, sier Røvik.

Fremleggelse av kommune- og regionreform

Regionreformen som er lagt fram, vekker lite entusiasme, mener professor i statsvitenskap.

Foto: NRK

Han beskriver regionreformen som et slurvete reformprosjekt fra regjeringas side.

– Den kunne ha skapt mer oppslutning om reformen om den hadde hengt opp fristende gulrøtter og pekt på oppgaver og funksjoner de sammenslåtte skulle få.

Lover å snu vedtaket

Ifølge Røvik er det veldig sterke interesser knyttet til å bevare den sentraliserte styringsformen Norge har i dag.

– Det vil være smertefullt og vanskelig for regjeringen å peke på hva som skal flyttes ut til regionene. Man støter på sterke interesser om man forsøker seg på den øvelsen, sier han.

Men at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer til å reversere vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark, er det liten grunn til å tvile på, mener statsviteren.

– For det første har de gitt krystallklare lovnader om at de skal gjøre det om de får makten. For det andre viser dagens meningsmåling at de har et klart flertall av befolkningen i ryggen.