Nei til økt kapasitet

Mattilsynet mener 22 av 34 søknader om mer laks i oppdrettsanlegg i Nord-Norge bør avslås. I oktober ble det nye systemet med trafikklys i oppdrettsnæringen satt i verk, der grønne produksjonsområder med lite lakselus kunne søke om kapasitetsutvidelse. Hele Nord-Norge ligger i et grønt område, men Mattilsynet mener likevel at mange av anleggene ikke tilfredsstiller kriterierne.