Nei til nedleggelse av Lånekassen

Fylkesrådet sier nei til nedleggelse av Lånekassens kontor i Tromsø. Styret i Lånekassen har fattet vedtak om å legge ned kontoret innen år 2020. Den endelige beslutningen skal tas av Kunnskapsdepartementet. – Det er bakvendt å fjerne Lånekassen fra landsdelen og fra Tromsø med sterkt voksende studenttall, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied. Fylkesrådet mener saken må til Stortinget ettersom det var Stortinget som opprettet alle Lånekassen regionskontor.