NRK Meny

Nei til flere flyktninger i Karlsøy


Karlsøy kommune bør si nei til å ta i mot flere flyktninger, mener rådmannen. Kommunen har i år bekreftet å bosette 1 familie og 13 enslige med familiegjenforening. Den nye anmodningen er på 15 flyktninger med familiegjenforening i år, og 20 flyktninger med familiegjenforening i 2017. Kommunen har store problemer med å skaffe boliger nok til alle som har behov i kommunen i dag, sier rådmannen.