NRK Meny

Nedgang i giftemål i Troms

I fjor var det færre som giftet seg i Norge enn året før, en trend som har vart i flere år, viser tall fra SSB. I forhold til folketall var det Troms og Nordland fylker som hadde aller størst nedgang i inngåtte ekteskap. 22 700 par ble viet på landsbasis i fjor, noe som er 150 færre enn året før. Samtidig var det også 250 færre skilsmisser og 300 færre separasjoner i fjor enn året før.