NRK Meny

Nedgang for Sydvaranger Gruve

Syd Varanger Gruve AS hadde både økt produksjon og salg av jernmalm i 2014 viser årsrapporten. Selskapet hadde derimot en nedgang i inntekter med 12 prosent fra 2013. Bakgrunnen er synkende priser og produksjonsoverskudd som følge av fallende etterspørsel fra Kina. Prisen på jernmalm i verdensmarkedet sank med over 50 prosent fra 2013 til 2014.