NRK Meny
Normal

NAV vil forebygge uførhet

Lenvik-kvinner blir nesten dobbelt så ofte uføre enn kvinner i resten av landet. Nå tar NAV grep for å få ned antall uføre.

Legeerklæring

NAV Troms vil at ansatte ikke sykemeldes på full tid.

Foto: NRK

Lenvik kommune har undersøkt folkehelsa til sine innbyggere, og det er ikke bare hyggelig lesing. Lenvik-innbyggerne er nemlig fetere og sykere enn folk generelt i Troms. Men mest overraskende er det kanskje at hele 38 prosent av alle damene over 45 år i Lenvik, er uføre.

Elin Rognmo

Elin Rognmo er leder i NAV Lenvik.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Jeg vet ikke hvorfor det er så mange uføre i Lenvik. Er du sykemeldt så lenge at du blir ufør så er du jo nøye utredet i forhold til arbeid gjennom NAV. Har du fått 100 prosent uføretrygd så skal du ikke ha rest arbeidsevne, sier Elin Rognmo, leder i NAV Lenvik.

Nytt prosjekt

NAV i Troms startet i mars et eget prosjekt for å få opp aktiviteten blant de sykmeldte. Målet er å forebygge uførhet.

– Hovedregelen skal være gradert sykemelding i stedet for full sykemelding, og da skjer det noe med hele tilnærmingen til problemstillingen. Vi har gått gjennom 1000 sykemeldte tilfeller, altså personer som er sykemeldt 100 prosent i åtte uker. Vi har funnet ut at nærmere 400 av disse med fordel kan være delvis i arbeid. Vi tror det er helsefremmende for dem. Det er viktig at det er godt samarbeid mellom lege, arbeidsgiver og den sykemeldte for å finne gode løsninger. Det sier Bente Ødegaard, assisterende direktør i NAV Troms.

Utfordring for samfunnet

Sykefraværet i Troms er 6,3 prosent, en prosent høyere enn ellers i landet. Ødegaard er likevel overrasket over det høye antallet uføre kvinner i Lenvik.

Bente Ødegaard

Bente Ødegaard, assisterende direktør i NAV Troms vil forebygge uførhet.

Foto: Nav

– Det er sammensatte årsaker til sykemelding og uførhet, ikke bare helse. Arbeidsmarkedet influerer jo på fravær og uførhet, men også utdanning i befolkningen, og hvor mange som fullfører videregående skole. Dette er en samfunnsutfordring som også handler om hvilken kultur vi har i forhold til sykemeldinger., og hvordan fastlegene tenker. Er vi lett borte når vi har en dårlig dag?

Ødegaard mener det er viktig at arbeidsgivere følger opp og verdsetter ansatte i stedet for å bare se begrensninger.

– Arbeidsstedet bør tilrettelegge for å unngå full sykemelding hos ansatte, sier assisterende direktør i NAV Troms.