NAV Troms og Finnmark

Fylkesdirektør i NAV Troms, Grete Kristoffersen, blir regiondirektør i NAV Troms og Finnmark. Hun får ansvaret med å lede arbeidet for å slå sammen NAV Finnmark og NAV Troms til en ny felles region. Dette arbeidet vil formelt starte i løpet av første kvartal 2018, skriver NAV i en pressemelding.

Grete Kristoffersen
Foto: Per-Inge Johansen