NRK Meny
Normal

NAV-direktøren: – Det har gått inflasjon i å angripe ledere

NAV-direktør Stein Rudaa avviste alle anklager om mobbing og trakassering da han vitnet i tingretten torsdag.

Stein Rudaa

NAV-direktør Stein Rudaa avviste alle anklager om mobbing og trakassering da han vitnet i retten torsdag.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

På sin 66-års dag stilte fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV Troms i vitneboksen i Nord-Troms tingrett.

Han var innkalt som vitne i saken der Natalia Olsen har saksøkt staten for gjengjeldelse, etter at hun varslet om kritikkverdige arbeidsforhold ved NAV Troms.

Det var Rudaa som ifølge saksøker sto for gjengjeldelsene, i form av mobbing og trakassering.

– Jeg visste ikke om varselet fra Natalia før seint på høsten i 2012. Dermed kunne jeg vanskelig gjort meg skyldig i noen gjengjeldelser mot Natalia allerede tidlig på høsten.

– Mitt forhold til Natalia var godt. I hvert fall fram til høsten 2012, sa Rudaa.

Omorganisering i NAV

Prosessen med omorganiseringa i NAV Troms starta våren 2011. Statens advokat har tidligere stilt spørsmål om varslinga fra to av lederne som mista sine lederstillinger hadde sammenheng med denne omorganiseringa.

– Dette førte vel antakelig med seg litt uro. Noen begynte å posisjonere seg, sa Rudaa.

Resultatet ble at to avdelinger ble slått sammen. Dermed ville nødvendigvis en leder bli overflødig.

– Jeg tror at Natalia satte i gang varslinga for å beskytte sin leder. Denne lederen sto i fare for å miste sin lederstilling.

Rudaas oppførsel

– Er det grunnlag for kritikken som har kommet fram om din lederstil, ville advokat Stenwig vite.

– Nei, det er det ikke. Dette er påstander som er egna til å skade en organisasjon. Det har gått inflasjon i å karakterisere ledere negativt.

– Er det ingen ting som kan rettferdiggjøre påstandene?

– Jeg har vært leder på forskjellige steder i 30 år. Vi er tjenere for et system, og vi skal som ledere være oppdragsgivere. Jeg har hele tida vært nøye med å ivareta medbestemmelse på arbeidsplassen, også i NAV.

Benekter gjengjeldelse

Rudaa avviste at han har begått gjengjeldelse mot Natalia Olsen etter at hun varslet om kritikkverdig ledelse.

– Høsten 2012 opplevde jeg en annen Natalia enn tidligere. Blant annet begynte hun å sende interne ting ut fra kontoret. Jeg gikk inn på kontoret hennes og påpekte at det ikke skulle være slik. Beskrivelsen av det møtet kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg kom ikke stormende eller skrikende inn på kontoret hennes. Det er ikke min stil, sa Rudaa i sin vitneforklaring.

Listet opp påstander

Advokat Stenwig gikk så punkt for punkt gjennom ei liste med kritikkverdige forhold, slik saksøker Natalia Olsen har framstilt det.

Lista handlet om feil prosedyrer, kjefting og baksnakkelse, munnkurv på ansatte og trusler om oppsigelser.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i påstandene, sa Rudaa.

– Når man går gjennom lista ser man at dette er små hendelser som er blitt blåst opp. Jeg benekter enhver form for gjengjeldelse mot Natalia Olsen.

Støtte fra nestleder

Bente Ødegaard er assisterende direktør i NAV Troms og Stein Rudaas høyre hånd.

– Han er svært strukturert og dyktig. Han er innadvendt og mindre god på kommunikasjon, og kan derfor gi inntrykk av at han er autoritær.

Hvordan er han når han er sint?

– Jeg har aldri sett han sint. Han kan være stille, men jeg har ikke opplevd han som "supersint" noen ganger.

– Registrerte du endring i forholdet mellom Natalia Olsen og Stein Rudaa?

– Ja, høsten 2012 kom et skifte. Natalia hadde en sykemeldingsperiode. Da hun begynte på jobb igjen virket hun misfornøyd og ikke i form. Etter hvert forsto jeg at det handlet om misnøye med Stein Rudaa. Hun virket litt aggressiv. Det ble noe anstrengt på kontormøtene høsten 2012. Fra da av ble det aldri en god stemning på jobben.

– Er det slik fortsatt?

– Nei, nå har vi det bra, sa assisterende direktør Bente Ødegaard i NAV Troms.