Naturgasspioner

Og Hammerfest er først ute. Se video!

De nye kystvaktskipene som skal patruljere i Barentshavet skal bruke miljøvennlig naturgass som drivstoff.

På denne måten reduseres utslippene av forurensende drivstoff.

Og i Hammerfest kan man nå bunkre opp naturgass.