Nasjonal dugnad for å rydde plast

Sparebankstiftelsen DNB gir 15 millioner kroner over fem år til dykkerklubber over hele landet, slik at de kan kjøpe utstyr for å lete etter plast og annet skrot under havoverflaten. Pengene skal dekke nye båter, kompressorer og annet dykkeutstyr.