NRK Meny

Nærmere ny reinbeiteavtale

Den samiske arbeidsgruppen for norsk-svensk reinbeitekonvensjon leverer sitt forslag til de ansvarlige statsrådene i Oslo i dag.

Reinbeitekonvensjonen har til formål å regulere beiteområder mellom Norge og Sverige.

Det har gått 1 1/2 år siden den norsk-svenske arbeidsgruppen ble etablert.

Siden da har samene i Norge og Sverige fått nye Sameting.