Nærmere 20 000 kubikk med stein kan rase over denne veien

Beboere på Ibestad må vente enda en stund på å få ny vei. Årsaken er fare for steinras på et stort område. Det har vært bevegelse i massene, bekrefter Statens vegvesen.

10.000 kubikk steinmasser i bevegelse på Sørrollnes

Veivesenet har stoppet veiarbeidet og geologer har i helga undersøkt området, blant annet ved hjelp av droner.

Foto: Tipser

Først ble veiprosjektet fylkesvei 848 Ura i Ibestad forsinket fordi det var for dårlig planlagt. Dermed måtte prosjektet lyses ut på nytt.

Arbeidet med å bygge ny og bredere vei kom endelig i gang i april i år og skulle etter planen være ferdig i september, men forsinkes på grunn av utglidning av steinmasser.

– Det har vært bevegelse i et område på rundt 10.000 kubikk, opplyser avdelingsdirektør Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen.

Tallene er nå oppdatert til mellom 15 og 20 000 kubikk.

Veivesenet har stoppet veiarbeidet og geologer har i helga undersøkt området, blant annet ved hjelp av droner. De vil ifølge Jørgensen over helga ta stilling til hva som bør gjøres videre.

– Målet er å kunne sikre massene der de ligger, sier Jørgensen.

– Og hvis det ikke er mulig, hva er det verste scenarioet?

– Det er at massene kommer ned.

– Hvor stor forsinkelse er det snakk om?

– Vi kan si mer når vi får de geofaglige vurderingene.

Fylkesvei 848 Hamran Ibestad

Prosjektet er på ca. 1,3 kilometer og starter rett sør for Hamran og strekker seg fram til avkjørselen til Sørrollnesfisk.

Foto: Tomas Rolland / Statens vegvesen

Beboere kan miste strømmen

Veien har vært stengt for beboerne siden oppstarten i april. Det er etablert et midlertidig fergeleie på Breivoll og i hele byggeperioden går ferga i en egen rute mellom Harstad, Sørrollnes og Breivoll.

Utglidningen vil medføre en forlengelse av vegstengningen. Det er uklart hvor lenge, opplyser Ibestad-ordfører Dag Sigurd Brustind på sin Facebook-side.

I verste fall kan utglidningen medføre at Sørrollnes uten varsel mister strømmen, ifølge ordføreren.

Hålogaland Kraft har sendt ut egen melding om situasjonen.

«Ibestad kommune vil iverksette nødvendige tiltak dersom utglidningen (i aller verste fall) skulle medføre en uforutsett strømstans», skriver ordføreren videre.

Omfattende og komplisert

Det var tidlig klart at den 1,3 kilometer lange strekningen ville by på utfordringer. Veivesenet omtaler arbeidet som omfattende og komplisert.

I tillegg til at det er bratt ned til sjøen, er det også en del steinur på oversiden av vegen, som er utfordrende å sikre. Derfor stilles det spesielle krav for at veien skal kunne utvides i bredden.

Tidligere har fylkesveg 848 i Ibestad vært utbedret gjennom to prosjekter. Dette er det tredje og siste på strekningen.

– Er det gjort et grundig nok forarbeid på strekningen?

– Vi gjorde et veldig grundig arbeid, men man vil alltid kunne stille spørsmål om det er godt nok, sier Geir Hartz Jørgensen.

Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer prosjektet, som har en kostnadsramme på 80–90 millioner kroner. Statens vegvesen bygger og utfører på vegne av fylkeskommunen.