NRK Meny
Normal

Positive til bompenger

Veinettet rundt Tromsø må bygges ut raskere, og næringslivet er positiv til bompenger dersom det får fart på utbyggingen.

Tromsø mot bompenger

Flertallet av næringslivet i Tromsøregionen som deltok i en undersøkelse som Næringsforeningen i Tromsøregionen har gjennomført sier ja til bompenger.

– Næringslivet begynner å bli lei problemene med manglende infrastruktur, og mener det er på tide å få fortgang i veiutbygging i vårt område.

Det sier direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Nils Kristian Sørheim Nilsen til NRK.

Vil ha fortgang

I undersøkelsen har 189 bedrifter tatt stilling til fire påstander om bruk av bompenger for å realisere nye vegprosjekter i Tromsøregionen.

Nils Kristian Sørheim Nilsen, Næringsforeningen i Tromsøregionen

Næringslivet vil ha raskere veiutbygging, sier direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Foto: Privat

Påstandene er ikke er knyttet opp mot konkrete prosjekter som E8, ny forbindelse til Kvaløya og lignende.

– 61 prosent av de spurte sier at de er positive til bompengefinansiering dersom det bidrar til realisering av nye vegprosjekter i regionen, mens kun 18 prosent svarer at de er helt imot bompengefinansiering.

Politikerne må på banen

Vi kommer til å fortelle politikerne om resultatet av undersøkelsen slik at de forstår at det er en viljen blant næringslivet om å være med på å finansiere nye og bedre veier gjennom bompenger, eventuelt veiprising, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen

Han forteller videre at antallet respondenter ikke er tilstrekkelig til å generalisere på vegne av næringslivet i Tromsøregionen, men mener undersøkelsen bidrar til å tegne et bilde av næringslivets holdning til bompengefinansiering.

– Dette kommer også av at funnene er i tråd med lignende undersøkelser som er gjort i andre byer, sier Sørheim Nilsen.