Nærgående gauper skaper frykt blant folk

I Nord-Norge er gaupa blitt litt vel husvarm, mener mange. Den spaserer rundt i bebyggelsen i Nordreisa og tar villsau i nabokommunen.

bygaupe

En gaupe spaserer gjennom Sørkjosen sentrum mandag kveld.

Foto: Gøril Kiil Johannessen

Kurt Solheim på Dorras i Kvænangen har opplevd marerittet. Nylig tok en hanngaupe seg helt inn på gårdstunet og drepte 25 villsauer mens familien lå og sov.

En helt uvanlig hendelse, sier eksperter på rovdyr. Natta etter gikk den inn i et annet fjøs og drepte to sauer til.

Sauer drept Kvænangen

Dette var synet som møtte bonde Kurt Solheim en morgen.

Foto: Kurt Arne Solheim

–Det så ut som en slagmark da jeg våknet og så hva som hadde skjedd. Det lå døde villsauer strødd omkring på tunet mellom fjøset og våningshuset, forteller Solheim.

Det ble gitt fellingstillatelse, og dagen etter ble gaupa skutt.

I fjor ble han hjemsøkt av en hel gaupefamilie som tok et lam. For et par dager siden ble en gaupe fotografert på E6 ved Reisafjord Hotell i Sørkjosen.

gaupe

Denne gaupen ble nylig observert på Straumfjordeidet i Nordreisa.

Foto: privat

En katt skal også være drept av gaupe.

Lite mat

Flere kilder NRK har snakket med sier at lite hare og annet småvilt gjør at gaupa søker ned til husene for å skaffe seg mat. Den er ikke farlig for mennesker, men folk bør passe på kattene sine.

Ny flokk

Kurt Solheim fikk villsauflokken sin redusert med 25 dyr. Nå har han fått tak i nye.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Sauebonde Kurt Solheim vil ha kvotejakt på gaupe der den gjør stor skade.

– Da slipper vi å krangle med fylkesmannen om å ta ut gaupa hver gang den gjør skade, sier han.

Det er ikke bare sau gaupa dreper. Den forsyner seg mest av tamreinstammen. Rovviltnemndene i Nord-Norge forstår fortvilelsen til reineierne, men får ikke sette i gang kvotejakt i år.

John Karlsen, Roviltnemnda i Troms og Finnmark

Viltnemndene og Miljødirektoratet har ulikt syn på hvor stor skade gaupa skaper. Leder John Karlsen i rovviltnemnda for Region 8, Troms og Finnmark vil ha rovdyrpolitikk på dagsorden.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Harmonerer ikke

– Vi har 200.000 tamrein i Troms og Finnmark. Det vil si 80 prosent av alle reinsdyrene i hele landet. Samtidig har vi det største rovdyrtrykket i landet i vår region. Her er det noe som ikke harmonerer, sier John Karlsen, leder i rovviltnemnda i Troms og Finnmark..

Han mener det er på tide å begynne å diskutere rovdyrforvaltningen igjen.

– Rovdyrforliket i Stortinget kom i 2011. Siden har ikke rovdyrpolitikken vært diskutert.

Miljødirektoratet svarer at det ikke er grunnlag for gaupejakt i flere regioner i år.

– Nordland, Troms og Finnmark har ligget under det fastsatte bestandsmålet for gaupe i flere år. Derfor fant vi ikke grunnlag for å åpne for ordinær jakt på gaupe i år, sier seksjonssjef Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet til NRK.

Kurt Solheim og Kenneth Isaksen

Ei hanngaupe som hadde drept til sammen 27 sauer, måtte sjøl bøte med livet. Sauebøndene Kurt Solheim og Kenneth Isaksen.

Foto: Privat

Enten eller

Sauebonde Kurt Solheim forstår ikke avslaget. Det gjør heller ikke Harald Evanger, som er leder i Nord-Troms bonde- og småbrukarlag. De siste ukene vet han om tre observasjoner av gaupe innenfor et område på halvannen mil.

– Vi mener det er langt flere rovdyr enn det myndighetene oppgir. De tallene de opererer med er ikke troverdige. Jeg har bodd på dette stedet i snart 60 år, og vi har aldri hatt probemer med rovdyr før. Men i fjor mista jeg 25 dyr, forteller han.

Til helga er det fylkesårsmøte i bonde- og småbrukarlaget i Troms. Da vil han ta opp rovdyrsaken.

For Evanger gruer seg til å slippe sauene til fjells til våren.

– Det blir til slutt enten eller. Enten rovdyr eller matproduksjon. Det er ingen som gidder å holde på med dette dersom det skal ende i blodbad, sier han.