NRK Meny
Normal

– Sammen er vi en kraftregion i nord

Partene i byregionprogrammet var nylig samlet i Harstad for å drive arbeidet videre. – Sør-Troms og Ofoten er sammen en kraftregion i nord som kan få til mye, sier Dag Sigurd Brustind i Sør-Troms regionråd.

Byregionprogrammet Harstad og Ofoten

Fredag startet samarbeidet i byregionprogrammet for Harstad og Ofoten. Representanter for de to regionene møttes på Scandic hotell i Harstad.

Foto: Nils Mehren/NRK

Byregionprogrammet skal øke kunnskapen om samspillet mellom byer og deres omland. 37 byer og 213 kommuner er med i prosjektet som Kommunaldepartementet har opprettet.

I Sør-Troms kretser byregionprogrammet rundt Harstad og i Ofoten rundt Narvik. Det spesielle her er at de to regionene også skal samarbeide om felles mål for regional vekst. Ikke bare over kommunegrenser, men også over fylkesgrensa mellom.

Ordførerne, næringssjefer, rådmenn og de lokale prosjektlederne i Byregionprogrammet var samlet i Harstad på fredag for å drive arbeidet videre.

Dag Sigurd Brustind, leder av Sør-Troms regionråd og ordfører i Ibestad, mener at de to regionene som til sammen har snaut 90.000 innbyggere er en kraftregion i nord.

– Samlet kan vi jobbe for blant annet bedre kommunikasjon, havnesamarbeid og utvikling av oppdrettsnæringa. Tenk bare på Ofotbanen og utbedringen av E10 gjennom hele regionen, sier han.

Brustind får støtte av ordførerkollegaen sin i Tysfjord, Tor-Asgeir Johansen, som er leder av Ofoten regionråd.

– Vi er en slagkraftig region om vi står samlet.

Kommunereformen ingen hindring

Dette er første gang alle kommunene i det interregionale samarbeidet lager en felles strategi for nærings- og stedsutvikling.

Kan samarbeidet forsette dersom det ikke blir kommunesammenslåinger etter 2020?

– Ja, vi har de samme utfordringene uansett om vi bor i små eller store kommuner. Prosjektet må gjennomføres uansett utfallet av ny kommunestruktur, sier Tysfjord-ordføreren.

Eget nettsted skal skape vekst

Byregionprogrammet i Sør-Troms har etablert en egen nettside der blant annet aktørene, folk flest og næringslivet kan legge inn artikler og diskutere hva som er best for lokal utvikling.

Hver kommune har sitt eget område på nettstedet, der en ordsky framhever det som er mest aktuelt.

I skrivende øyeblikk er blant annet arbeidsplasser, gründere og reiseliv fremhevet, noe som gir politikerne signaler om hva de bør jobbe med videre.

Nettstedet fungerer også som dokumentasjon for arbeidet.

– Stemmen vår skal høres i Oslo, Tromsø og Bodø

De syv kommunene i Sør-Troms og de fem i Ofoten regionråd har satt seg høye ambisjoner for å lykkes. Johansen tror innbyggerne ganske raskt vil se resultater av samarbeidet.

– Vi må få samkjørt oss og bakt det hele inn i virksomheten vår, sier han.

– Jeg er enig, men vi må også tenke langt fram. Målsettinga vår er at begge regionene skal uttrykkes med én stemme, og den skal også høres i Oslo, Tromsø og Bodø, sier Brustind.

De fleste kommunene i de to regionene har synkende folketall og en stadig eldre befolkning. Johansen legger ikke skjul på at det byr på utfordringer.