Naboene stiller krav til TILs gavepakke

Tromsø Idrettslag og Tromsø kommune er kjempefornøyd med planene for området rundt Alfheim stadion. Naboene håper det kan føre til etterlengtede forbedringer.

Nye Alfheim

Slik skal området rundt Alfheim stadion bli seende ut når boligene står ferdig.

Foto: Tromsø Bolig AS

– Dette vil styrke økonomien vår betraktelig, blant annet fordi vi får frigjort lånet vi betaler renter på. det er en gavepakke for klubben, og gir oss mulighet til å realisere de verdiene og målsettingene vi har, sier styreleder i Tromsø Idrettslag Per Aronsen.

Torsdag kunne TIL og Tromsø kommune presentere de nye planene for området rundt Alfheim stadion. 220 leiligheter og næringsbygg skal reises på nord-, øst- og sørsiden av stadion.

Det største bygget skal stå der det i deg ligger en grusbane som eies av TIL og Tromsø kommune.

– Dette prosjektet gir oss muligheten til å støtte opp under den fremste merkevaren vi har, nemlig TIL. Samtidig får vi en fantastisk bydel her. Prosjektet vil løfte området, og er svært viktig for byutviklingen, sier Jarle Heitmann, som representerer Tromsø kommune og sitter som styreleder i Alfheim stadion.

Fornøyde

Per Aronsen, styreleder i Tromsø idrettslag (til venstre), Sandra Borch (Sp) og Jarle Heitmann (Ap), politiker og styreleder i Alfheim stadion, mener de nye planene vil løfte Alfheim.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Håper på flere endringer

– Vi har diskutert de nye planene, og vet at det finnes noen naboer som er negative til byggene. Personlig synes jeg vi må tåle at det bygges i Tromsø. Boligmarkedet er presset, det er mange studenter uten bolig og prisene er horrible, sier en av naboene til Alfheim stadion, Maja Wilhelmsen.

Hun tar ikke Jarle Heitmanns utsagn om at de nye byggene vil løfte området, men håper at 220 nye vi føre til endringer i infrastrukturen på toppen av Tromsøya.

Allerede er kapasiteten på Sommerlyst ungdomsskole og Gyllenborg skole er allerede ganske sprengt.

– Jeg håper at de ser behovet for større skoler. I tillegg mener vi det er altfor dårlig tilrettelagt for myke trafikanter i området, med mørklagte gater og mangel på fortau. Jeg håper at kommunen vil ta noen grep på dette området når de skal bygge ut så mange nye boliger, sier Wilhelmsen.

Jarle Heitmann lover at de skal se på hvordan de kan løfte infrastrukturen i området i arbeidet med de nye byggene.

– Det gjelder for eksempel sykkel- og gangstier, og grøntarealer. Når det kommer til skole og barnehagekapasitet er det noe kommunen må ta i sitt reguleringsarbeid, sier han.

Nye Alfheim

De nye byggene vil bli godt synlige i området rundt Alfheim stadion.

Foto: Tromsø Bolig AS