NRK Meny
Normal

Nå vil Tromsø ha 28.000 nye boliger

Hvordan skal det bygges i Tromsø i årene som kommer? Kommunen vil legge til rette for nesten 30.000 nye boliger.

Boligsalg
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Tirsdag la kommunen fram forslaget til ny arealplan for 2015 til 2026. Planen skal legge til rette for en framtidsrettet og helhetlig byutvikling.

– Arealplanen svarer på både dagens og framtidens utfordringer for Tromsø. Måten å møte disse på, er blant annet gjennom fortetting. Arealplanen har en egen strategi for knutepunkter. Denne gir rom for vekst og endringer som vil gjøre bydelene bedre å bo i, bevare friluftsområder og gi gode offentlige og private tjenester, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen, i en pressemelding.

Kommunene har som mål at fremtidens byvekst skal skje miljøvennlig og konsentrert i utvalgte områder, som må tåle en tettere bolig bygging.

Disse områdene er:

  • Kvaløysletta nedenfor veien med forsterket bydelssenter på Slettatorget.
  • Fortetting av universitetsområdet mot Tverrforbindelsen ved at hovedtrafikk ledes i tunnel.
  • Reserveareal for universitetet foreslås som nytt boligareal mot Stakkevollan og styrking av dette som bydelssenter.
  • Holtområdet.
  • Fortetting i aksen Kroken senter – Kroken kirke.
  • Øvre Reinen.

Gravemaskin

På Strandfeltet på Kvaløya bygges det mye for tiden.

Foto: Petter Strøm / NRK

28.000 nye boliger

Tromsø kommune regner med at de vil vokse med 50.000 innbyggere innen byens 250 årsjubileum i 2044.

Arealplanene gjelder for en 12 årsperiode, og fornyes hvert fjerde år. I den nye planen øker kommunen arealene som settes av til boliger.

I forrige arealplan la de til rette for en arealreserve på cirka 18.000 boliger. I den nye planen legges det til rette for inntil 28.000 nye boliger.

Dette kan gi rom for 56.000 nye innbyggere fram mot 2044.

– Dette er moderne og langsiktig tenking. En tettere by gir bedre forutsetninger for bruk av gang, sykkel- og kollektivtrafikk, sier byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein i pressemeldingen.

Hun trekker blant annet frem Kvaløya som et område med store muligheter, dersom de får på plass en ny forbindelse mellom tromsøya og Kvaløya.

– Helt konkret gir valg av Kvaløyforbindelse store muligheter for spennende byutvikling, noe denne planen tar høyde for, sier Alvarstein om planen som er til offentlig ettersyn denne uka.