Nå slipper du å vente så lenge på «lappen»

Problemet med lange ventetider for å ta førerprøven i Tromsø kan være over. Avbestilte timer kan nå reserveres umiddelbart for andre kandidater.

Trafikkskole

Nye datasystemer skal få ned ventetiden for å få oppkjøring i Tromsø.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

– De siste månedene har vi vært inne og sett på gjennomføringen av førerprøver, og hvordan vi kan løse det, sier seksjonsleder Roar Olsen ved vegkontoret til Statens vegvesen.

Han sier at et hovedproblem har vært at når timer for oppkjøring ble avbestilt, kunne de ikke benyttes av andre kandidater. En ny løsning gjør at avbestilte timer nå kan reserveres umiddelbart for andre kandidater rett etter at en avbestilling har kommet inn.

– Tidligere var det fem virkedager som lå inne før prøven ble ledig for andre, sier Olsen.

35 dagers venting ved årsskiftet

Ved årsskiftet var ventetiden for å få førerprøve i Tromsø oppe i 35 virkedager, dette var den lengste i ventetiden i landsdelen. Årsaken var at folk bestilte tidspunkt for førerprøven tidlig, men avbestilte for sent til at timen kan overtas av andre.

Olsen forteller at kapasiteten ved vegkontoret er den samme, men begrensningene i å få bestille en time har blitt bedre.

– Per i dag har vi to virkedager ventetid for å få gjennomført en prøve, sier Olsen.

Avbestillingene hjelper

Selv om det er mange reserverte timer fram i tid, er det spesielt avbestillingene som gjør det enklere å få innpass i timeplanen til kontrollantene. For førerprøver som ikke bestås, er det en karantenetid på fire uker før neste prøve kan avlegges. Også for disse hjelper det nye systemet.

– Det avbestilles noen timer av bransjen. Og de er selvfølgelig en mulighet å ta for de kandidatene som ikke består første gang, sier Olsen.