Nå skal Troms si sin mening om Forsvaret

Ordførerne i forsvarskommunene i Troms skal onsdag legge fram sin egen rapport om framtidens forsvar i nord. – Vi er samstemt og jeg regner med vi blir hørt, sier Målselv-ordføreren.

Luftforsvarets 339. skvadron

Luftforsvarets 339. skvadron transporterer soldater fra Hæren ved hjelp av sine Bell 412-helikoptre under Cold Response 2014.

Foto: Lars Magne Hovtun / Hæren/Forsvarets mediesenter

17. juni la regjeringen fram sitt forslag til en ny langtidsplan for Forsvaret.

Skuffelse i nord

Forsvaret i Nord-Norge

Forsvarets langtidsplan for Nord-Norge. De hvite feltene videreføres, de grønne feltene styrkes, og de rødbrune feltene fases ut.

Foto: Forsvaret

I Troms, et stort forsvarsfylke i Norge med flere store militærbaser og -anlegg, skulle meldingen bli mottatt med stor skuffelse:

  • Regjeringen ønsker å legge ned kystjegerkommandoen og alliert treningssenter i Harstad.
  • Luftforsvarets 339-skvadron med Bell 412-helikoptrene er også foreslått flyttet fra Bardufoss til Rygge flystasjon.

I sommer har Målselv-ordfører Nils Foshaug ledet et utvalg som har jobbet fram sin egen forsvarsmelding – sett fra Troms fylke.

Arbeidet blir lagt fram førstkommende onsdag.

Nils Foshaug

Nils Foshaug, ordfører Målselv.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Foshaug vil ikke si stor om innholdet før det legges fram onsdag, men måleselvordføreren er fornøyd med at gruppa har kommet til enighet i hva som må til for å bevare forsvaret sterkt i fylket.

– Det er ingen som får sin mening 100 prosent oppfylt, dette er et samspill. Men vi ordførerne i Troms, som har jobbet med dette, har støtte bak oss fra våre kommunestyrer. Dette er et tverrpolitisk arbeid og jeg føler at Troms kan stå samlet bak disse innspillene.

– Det er ingen særinteresser her som har gjort at man ikke kunne enes?

– Nei, det har det ikke vært. Det vært jobbet for å få en felles plattform fra Troms.

Hæren, helikopter og trening

I arbeidet med det såkalte Troms-dokumentet har Foshaug hatt med seg regionrådslederne i Sør- og Midt-Troms og fylkesrådslederen i Troms, Cecilie Myrseth.

Det som er klart er at ordførerne må argumentere godt mot den planlagte flyttingen av 339-skvadronen på Bardufoss flystasjon til Rygge og å bryte opp Kystjegerkommandoen på Trondnes, blant annet.

Stridsvogner fra Forsvaret

Målselv-ordfører sier det er viktig å bevare Troms som et sted der hæren er sterkt representert. Her fra en øvelse i Bardufoss.

Foto: Lars Magne Hovtun / SCANPIX

– Hæren er viktig, helikopter er viktig, det samme er Troms som øvingsarena for egne allierte styrker. Dette er kanskje det beste klasserommet som finnes i Norge. Vi får se og håpe på at resultatet blir bra til slutt, sier Foshaug.

– Hva legger dere mest vekt på?

– Vi ønsker å presentere det felles dokumentet først før vi sier noe om det, sier Foshaug.

– Tror vi får gjennomslag

Det som er sikkert er at det blir en stor debatt om forsvarets framtid i Stortinget når det tar fatt på sitt arbeid til høsten.

Spørsmålet er om regjering og storting vil lytte til innspillene som kommer fra nord.

– Jeg regner med at alle partiene vet at Troms er et av de store forsvarsfylkene i Norge. Og da regner jeg med at vi blir lyttet til. Jeg er optimistisk og regner med at det blir en god diskusjon framover. Jeg tror våre innspill vil få gjennomslag, sier Foshaug.