Nå skal også helsepersonell trene på krig

Ansatte i helsevesenet har nesten ikke trent på krise- og krigssituasjoner de siste tiårene. Men nå har regjeringen en plan for å styrke både sykehusene og Forsvaret.

Nye Kirkenes sykehus

NY ORDNING: Regjeringen skal øke samarbeidet mellom Forsvaret og landets helsevesen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Mandag fortalte NRK at den medisinske krigsberedskapen i Norge ikke holder mål. Ved norske sykehus mangler det både kunnskap og utstyr for å møte en eventuell krigssituasjon.

– Helsetjenesten skal også støtte Forsvarets behov, sier helseministeren.

Tirsdag sendte regjeringen ut en pressemelding om at Forsvaret og helsevesenet nå har fått på plass en avtale som gir Forsvaret nødvendig tilgang på helsepersonell.

– Det vil fremover bli mer systematikk rundt forberedelser og planlegging av øvelser. Forsvaret vil også få bedre oversikt over materiell og personell de kan bruke fra helsevesenet til både øvinger og i en krise- og krigssituasjon, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Bent Høie

SAMARBEID: Helsevesenet skal fremover jobbe tettere med Forsvaret, sier helseminister Bent Høie (H).

Foto: Truls Aagedal

Sykepleiere, farmasøyter, leger, radiografer og ambulansepersonell er eksempler på personell som Forsvaret nå skal trene opp til å inngå i krigsberedskapen.

– Avtalen mellom Forsvaret og helsevesent som nå er på plass vil bygge opp under ideen om at den vanlige helsetjenesten også skal støtte Forsvarets behov, sier Høie.

Rammer ikke sivile

Avtalen mellom Forsvaret og helsevesenet skal i minst mulig grad ramme sykehusenes behandlingskapasitet til befolkningen, skriver Forsvarsdepartementet i en melding.

Frank Bakke-Jensen (H)

TILFREDS: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at både Forsvaret og helsevesenet sine behov vil bli opprettholdt.

Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Vi er svært tilfreds med at vi nå får en ordning som vil bidra til bedre helseberedskap i Forsvaret, samtidig som den sivile helsetjenestens behov for kritisk kompetanse blir ivaretatt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Vi har vært opptatt av å løse utfordringene på en måte som både ivaretar Forsvaret og helsetjenestens behov. Ved at erfarent helsepersonell øves og trenes, vil de kunne fylle en avgjørende viktig rolle i Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.