NRK Meny
Normal

Kan være siste år med vårjakt på ender

Den omstridte vårjakta på ender skal tillates i Kautokeino også i år, men det kan være for aller siste gang.

10-åring på andejakt i Kautokeino

Samisk tradisjon: I Kautokeino får barna være med på andejakta.

Foto: Espen Øyen / NRK

Den omstridte vårjakta på ender i Kautokeino fortsetter ett år til.

Men Miljøverndepartementet vil ta en endelig avgjørelse på om jakta skal være lovlig eller ikke før neste års jakt.

– Ja, vi tar sikte på en endelig avgjørelse i saken foran neste års jakt, det sier statssekreær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen.

Prøveordning siden 1994

Det betyr at andejakta, som har vært en prøveordning helt siden 1994, endelig får faste rammer. Enten blir den gjort permanent lovlig, eller så blir den forbudt, slik den er overalt ellers i landet.

Kautokeino kommune er den eneste kommunen i Norge hvor man har vårjakt på ender fordi den er regnet som en lokal samisk tradisjon.

Sametinget har også støttet forslaget om vårjakt, og har uttalt at dette er en samisk tradisjon i visse områder som det er viktig å videreføre.

– Ikke hatt god nok tid

Sametinget har krevd en permanent ordning med vårjakt på ender, og fikk i fjor svar fra Miljøverndepartementet om at departementet ville vente med å ta stilling til spørsmålet om en permanent ordning inntil en ny naturmangfoldslov er vedtatt. Denne loven ble vedtatt 1. juli 2009, men departementet har fortsatt ikke tatt stilling til jakta.

– Vi har ikke rukket å se på andejakta på den korte tiden som er gått etter at naturmangfoldsloven ble vedtatt, men vil gjøre det før neste vår, sier Sørensen.

300 ender

Årets jakt går altså som vanlig, med en kvote på 300 ender.

Både naturvernorganisasjonene og Norges Jeger- og Fiskerforbund er negative til andejakt om våren, fordi den bryter med viltlovens prinsipp om yngletidsfredning.

Vårjakt har vært vanlig flere steder i Norge, men tradisjonene ble forbudt på 1950-tallet.

Det er bare tillatt å jakte på hannfugler av artene stokkand, havelle, toppand og siland.

Finnmarkseiendommen og Kautokeino kommune har i samarbeid oppdraget med å organisere jakta.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.