Nå har studenten Simon fått avslag på klagen

Simon Manana, som jobbet så mye at han ble kastet ut av Norge, har nå fått klagen avvist av UNE: – En tragedie for Simon, sier tidligere arbeidsgiver.

Simon fra Uganda er utvist Schengen

BLE KASTET UT: Simon Manana møtte NRK før han måtte forlate landet. Her viser han frem utvisningsvedtaket fra Utlendingsnemnda.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Simon Manana fullførte og besto masterstudiene sine ved Universitetet i Tromsø.

Da han i november måtte forlate Norge for å ha jobbet mer enn han hadde lov til ved siden av å være student, sendte han samtidig inn en klage på vedtaket. I håp om at norske myndigheter skulle snu.

– Straffes for ærlighet

Simon Manana

FORLOT TROMSØ: NRK fulgte Simon Manana på den første delen av hjemreisen, fra Tromsø til Oslo.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Det gjorde de ikke. Nå har Utlendingsnemnda (UNE) avvist klagen, noe som betyr at Manana ikke kan reise tilbake til verken Norge eller Schengen de neste fem årene.

Vedtaket er endelig og kan ikke klages på.

– Begrunnelsen er den samme. De viser til at han har overtrådt regelen om at han ikke han ikke hadde lov å jobbe mer en halv stilling. Det har han også innrømmet å ha gjort, fordi han ikke forsto begrensningene av flere årsaker, forteller Oddny Johnsen.

Hun er en av arbeidsgiverne Manana hadde gjennom de årene han bodde i Norge. Johnsen mener Manana straffes for ærlighet – at han har betalt skatt fremfor å jobbe svart, og deretter havnet i myndighetenes søkelys for å ha jobbet for mye.

– Dette er en tragedie for Simon, sier Johnsen.

Hun hjalp ham med å forfatte klagen til norske utlendingsmyndigheter.

I klagen fremhevet de blant annet at de mener myndighetene har gitt upresis informasjon om reglene for utenlandske studenter som både skal studere og jobbe i Norge.

Simon Manana og Oddny Johnsen

FØR HJEMREISEN: Simon Manana og Oddny Johnsen sammen like før Manana ble sendt til Uganda.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Fortvilt Manana

Manana befinner seg nå i hjemlandet Uganda. Der har han veldedighetsprosjekter, men sier at han etter utvisningen har problemer med å finansiere dem. Via Facebook i januar skrev han følgende til NRK:

Jeg har blitt forhindret fra å få gjøre arbeidet mitt. Jeg trodde aldri jeg skulle sitte hjemme og ikke gjøre noe, men nå er det blitt slik.

Tirsdag kveld skriver Manana følgende:

Mine prosjekter er på stand by på grunn av mangel på støtte. Jeg har utviklet en nettside med Oddny og søker støtte hos folket i Tromsø for å kunne fortsette med mine prosjekter i lokalsamfunnet.

UNE: «Tillitsforholdet brytes»

Det lyktes ikke NRK tirsdag kveld å få kommentarer fra UNE, som heller ikke pleier å kommentere slike enkeltsaker.

I UNEs vedtak, som NRK har fått oversendt fra Simon Manana, skriver nemnda blant annet:

Når en utlending arbeider uten nødvendig tillatelse, brytes dette tillitsforholdet og det
vanskeliggjør myndighetenes kontroll med utlendingers opphold i Norge i samsvar med
norsk innvandringspolitikk. Dette bidrar også til å undergrave en regulert og kontrollert
innvandring (...) Å arbeide utennødvendig tillatelse i Norge er også straffbart, jf. utlendingsloven (...).

UDI ser svært alvorlig på at utlendingen har arbeidet (...).