NRK Meny
Normal

Nå forgifter de elva for å bli kvitt den fryktede lakseparasitten

Onsdag startet arbeidet med å drepe alt liv i vassdrag i Storfjord og i Lyngen med giften rotenon.

Røye

Før elvene blir forgiftet er kjønnsmoden laks, sjøørret og sjørøye fanget inn for å redde genene.

Foto: NRK

Alt liv i åtte elver rundt fjordbassenget Skibotnvassdraget dør når giften slippes ut for å drepe den fryktede lakseparasitten gyrodactylus salaris, som tar knekken på lakseunger og smolt.

Giften spres i vannet, blokkerer fiskens oksygenopptak og så dør den.

Første gangen miljøvernmyndighetene behandlet dette Skibotnvassdraget med rotenon var i 1988. Neste gang var i 1995.

I siste liten blir kjønnsmoden laks, sjøørret og sjørøye fanget inn for å redde genene til fisken i vassdraget.

Parasitten spiser hud og gjeller på lakseungene og smolten slik at de dør. Nå vil myndighetene utrydde parasitten i norske lakseelver slik at villaksen kommer tilbake.

Se hvordan vassdraget skal behandles:

Nå starter rotadonbehandlingen for å få bukt med lakselusa i Storfjord og Lyngen.

Øker bestanden med plantet rogn

Når tida er inne, etter at vassdraget er ferdig behandlet med giften rotenon, skal befrukta rogn plantes. Det betyr at den skal graves ned i grusen, i elvene.

Rognplantinga blir den viktigste metoden for å tilbakeføre de lokal fiskestammene av laks, sjøørret og sjørøye. Det er også den mest naturlige måten å gjøre det på.

Slik angriper parasitten laksen: