Nå kan alle få samisk språk rett i lomma

Om kort tid skal en rekke samiske apper være å finne til både telefoner og nettbrett, og gjør samisk språk lett tilgjengelig for alle.

Sametingspresident Aili Keskitalo på FN i New York

Sametingspersident Ailli Keskitalo sier det er bra at man er med på utviklingen også med samiske apper.

Foto: Liv Inger Somby

Sametinget har fått inn mange søknader om midler til utvikling av samiske applikasjoner eller apper til smarttelefoner og nettbrett.

Det er noe sametingsrådet er gledelig overrasket for.

– Sametingsrådet er svært fornøyde med at nettopp slike prosjekter igangsettes. Applikasjoner er i stor grad tilgjengelige for både barn, ungdom og voksne og kan være både en god støtte for de som holder på å lære samisk, og gir samtidig de som har samisk som hjemmespråk et samiskspråklig alternativ, uttaler sametingspresident Aili Keskitalo i en pressemelding.

Utvikling av ulike apper har eksplodert de siste årene. En utvikling sametingsrådet synes det er viktig å henge med på.

Den store søkermassen til språkprosjekter i 2014 innebærer at man om kort tid vil få en rekke samiske apper tilgjengelig for alle.

Viktig for ungdom

Særlig når det gjelder ungdom er det viktig at utvikling av samisk språk skjer naturlig og gjennom det ungdom er opptatt av.

– Vi må være med på utviklingen, og tilpasse samiskspråklige tilbud til den moderne verden. Samiske applikasjoner er nettopp med på å bidra til en artig, lærerik og ikke minst lett tilgjengelig måte å lære samisk språk på – den ligger i lomma, sier hun.

Samisk app

Slik ser den samiske appen Sápmi ut før du laster den ned. Den gir deg info om samiske snø og vinterord.

Foto: Skjermbilde

Mange vil lære samisk

Mange ønsker å lære seg samisk og søker på forskjellige språkkurs. Blant annet har Álttá sámi giellaguovddáš/ Alta samisk språksenter fått tilskudd til å avholde nybegynnerkurs både dagtid og kveldstid i Langfjordbotn, Kvalsund og Alta.

Samisk Hus i Oslo har også fått innvilget midler til å avholde nybegynnerkurs i Oslo.

At det satses også i de store byene er noe sametingspresidenten ser på som positivt.

– Det er særlig gledelig å se at byer som Oslo, Tromsø og Alta i stor grad satser på samisk språk. Dette gir mange flere mulighet til å lære seg samisk språk, ved at de faktisk kan ta opplæringen på sitt hjemsted, sier hun.