NRK Meny
Normal

Nå er Harstad havn renset for miljøgifter

Fem tonn giftstoffer er nå fjernet fra havna i Harstad. Der er det nå ny kai, samt renere og dypere havnebasseng.

Fritidsbåter og folk ved kaia i Harstad

Hele 172.000 kubikkmeter sjøbunn er fjernet fra havneområdet i Harstad. Her et bilde fra en av godværsdagene i sommer.

Foto: Martin Mortensen

Miljødirektoratet bekrefter at havna i Harstad nå er friskmeldt, etter at det har blitt fjernet flerfoldige tusen kilo med forurenset sjøbunn derfra.

For å markere dette besøkte klima- og miljøminister Tine Sundtoft prosjektet blitt Ren Harstad Havn fredag.

– Vi har et ansvar for å ta vare på naturen vår, og havet er intet unntak. Derfor er det viktig at vi gjennomfører prosjekter som dette i Harstad. Jeg synes det er svært positivt at dette også har vært en opprydningsdugnad. Når flere bidrar, blir resultatet mye bedre, sier Tine Sundtoft ifølge Miljødirektoratet.

Har fjernet 172.000 m3 sjøbunn

Til sammen er det snakk om 172.000 kubikkmeter (m3) med forurenset sjøbunn som er hentet opp fra havna, og lagt bak tjukke stålvegger ved Seljestad, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

Området der sjøbunnen er fjernet er på størrelse med 63 fotballbaner, og er nå dekket av sand og grus. Byen har også fått ny kai og 28.000 kvadratmeter nytt næringsareal.

– Forurenset sjøbunn som virvles opp av båttrafikk og havstrømmer, er en daglig kilde til miljøgifter i for fisk og sjødyr. Et kjempestort opprydningsarbeid i Harstad og 16 andre steder i landet gjør at vi får fjernet gamle miljøsynder fra kretsløpet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Harstad havn

Skipstrafikk og strøm virvler opp bunnsedimentene slik at miljøgiftene daglig spres til skjell, krepsdyr og fisk.

Foto: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Mange har bidratt

Det er et omfattende arbeid som er gjort av staten, kommunen og lokal industri for å få dette til.Totalt har det kostet 180 millioner kroner, der direktoratet har bidratt med 61 millioner statlige kroner.

Også lokal industri har deltatt aktivt i opprydningen, ved å bidra med til sammen 7 millioner kroner, rydde opp på egne tomter og forbedre utstyr og arbeidsrutiner.

Harstad kommune har stilt med den største potten på 87 millioner kroner, mens Kystverket har bladd opp 25 millioner kroner for mudring og deponering.

Trondheim er neste havn ut

Det er ikke bare i Harstad havna har en forurenset sjøbunn.

Utslipp av miljøgifter har ført til at sjøbunnen ved mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset. Myndighetene har derfor satt i gang et stort kartleggings- og opprydningsarbeid. Tiltaksplaner for fylkene er et viktig ledd i arbeidet.

Av 17 prioriterte fjordområder for opprydding i forurenset sjøbunn, er Harstad det tredje stedet som får fjernet forurenset sjøbunn fra havna, etter Tromsø og Oslo. Nå er det Trondheim som står for tur i perioden 2015-17.