NRK Meny

Mulig retur til Russland

Politiets utlendingsenhet vil verken bekrefte eller avkrefte om det nå pågår en større politiaksjon for å transportere asylsøkere tilbake til Russland. Lørdag og søndag har det kommet meldinger om at det er samlet opp mot 70 asylsøkere i vestleiren utenfor Kirkenes. Inkludert en barnefamilie med tre barn. Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere sier de har fått vite at uttransporteringen til Russland ville trappes opp denne uken, og sier han er bekymret for de som ikke har oppholdstillatelse i Russland.