NRK Meny
Normal

Mulig oljefunn unntatt offentligheten

Oljedirektoratet holder data fra seismikkskyting hemmelig.

Nordland VII og Troms II
Foto: Kart: Oljedirekoratet

I 2006 fikk Oljedirektoratet i oppdrag fra regjeringen å samle inn geologiske data i havet utenfor Lofoten og Vesterålen. Moderne 3D-seismikk ble skutt i området fordi Stoltenberg-regjeringen ønsket mer kunnskap om mulige olje- og gassressurser i området.

Resultatene av denne seismikkskytingen blir ikke offentliggjort før områdene eventuelt åpnes for oljevirksomhet.

- Oljedirektoratet prosesserer og tolker nå de innsamlede dataene for å gi en faglig vurdering av petroleumspotensialet i Nordland VII og Troms II. En rapport med disse faglige vurderingene vil bli oversendt Olje- og energidepartementet vårent 2010, sier statssekretær Robin Kåss i Olje- og energidepartementet til DN.no.

Men oljeselskapene kan vente forgjeves. Hvis områdene ikke åpnes for oljevirksomhet, vil ikke
oljeselskapene få tilgang til informasjonen.

- Bruken av de innsamlede dataene i etterkant, vil avhenge av konklusjonene på oppdateringen av forvaltningsplanen, sier Kåss til DN.no.

Oppgitt

Oljeindustriens landsforening er ikke fornøyd med hemmeligholdet.

- Vi synes det er viktig at det er mest mulig åpenhet rundt arbeidet med forvaltningsplanen. Det er viktig at denne informasjonen offentliggjøres raskt. Det er et helt avgjørende element for hele debatten hva disse dataene viser eller ikke viser, sier informasjonssjef i Oljeindustriens Landsforening, Sigbjørn Aanes til DN.no.