Mulig åpning av stort laksemarked

Amerikanske myndigheter ønsker å møte norske lakseprodusenter. Bevegelse i 15 år gammel strid om laksetoll med USA.

laks
Foto: Scanpix

Det kan gå mot lettere adgang til det store amerikanske markedet for norsk laks.

I 1991 innførte USA en straffetoll på over 25 prosent på norsk laks, noe som førte til at norsk laks ble effektivt ble stengt ute fra det amerikanske markedet.

 

Kommer til Norge

USA ønsker nå å møte de norske lakseoppdretterne, opplyser statsekretær David Spooner i det amerikanske handelsdepartementet.

- Det er viktig for USA å skaffe seg informasjon i striden om straffetoll på norsk laks. Det gir oss bedre forståelse av problemet, sier han.

Og i september reiser en delegasjon fra det amerikanske U.S. Department of Commerce til Norge for å ha møter med UD om saken.

For femten år siden var USA et viktig marked for norsk laks, og norsk laks var markedsledende i det store landet, men så innførte USA i 1991 en straffetoll på laksen på over 25 prosent. Resultatet ble en betydelig mindre eksport til USA. I fjor importerte Finland mer laks fra Norge, enn det USA gjorde.

Nå ønsker altså det amerikanske Handelesdepartementet å komme til Norge for å besøke norske lakseoppdrettere og eksportører. Det sier statsekretær David Spooner i Det amerikanske handelsdepartementet.

Første steg på veien

I det norske Utenriksdepartementet er man glad for det amerikanske initiativet.

- Det er positivt at USA nå synes å ville vurdere en annen vei ut. Deres besøk til Norge blir det aller første steget på veien til en mulig større eksport fra Norge, sier informasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Trine Broe-Andersen.