Mulig å produsere mer mat

Det er mulig å dyrke mer mat i Troms enn det som gjøres i dag. Det viser en rapport som Troms Bondelag har lagt fram. Det har i flere år vært nedgang i matproduksjonen i fylket. Leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, sier det er grep som kan gjøres for å øke produksjonen. Han mener det blant annet må legges bedre tilrette for unge bønder, og at kommunen må mer på banen.