Mulig å passere traileren

Den utenlandske traileren er nå flyttet, og ett felt er igjen åpen på E6 ved Kåfjordbergan. Traileren står i vegbanen, men det er mulig for trafikk å passere.