Motstandsdyktig mot lusemidler

Kjemikalier brukt til bekjempelsen av lakselus virker ikke lenger slik de skal i Finnmark. Oppdrettsselskapet Grieg Seafood har selv meldt fra om at det nå gjelder alle kjemikalier og alle lokaliteter i fylket. - Økt kjemikaliebruk har ført til store forandringer det siste året, sier veterinær for oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark Elisabeth Myklebust.