Møter Kripos om sedelighetssiktet samfunnstopp: – Han nekter fortsatt straffskyld

Kripos kommer til Tromsø for å oppsummere etterforskningen av samfunnstoppen fra Troms med etterforskningsledelsen.

Gøril Lund

Etterforskningsleder Gøril Lund sier det kan bli aktuelt å gjenåpne en tidligere henlagt sak av samme type.

Foto: Liv Pedersen / NRK

Det bekrefter påtaleansvarlig og etterforskningsleder i Troms politidistrikt, Gøril Lund til NRK.

Vi skal avklare hvor vi står og litt om veien videre. Vi kommer til å se på hvilke etterforskningsskritt som gjenstår og hvilke vi mener vi er kommet i mål med, sier Lund.

Møtet vil finne sted like over påske. Med på møtet blir ledelsen ved Kripos, ledelsen ved Tromsø politistasjon og Gøril Lund som påtaleleder.

Kan bli gjenåpnet

Det er to fornærmede mennene i sedelighetssaken som er under etterforskning.

Tidligere er det blitt kjent at det er en tilsvarende sak som ble henlagt av statsadvokaten i 2015. Nå kan det bli aktuelt å gjenåpne etterforskningen av den saken.

– Det er en vurdering som gjøres fortløpende, men det er ikke tatt stilling til om det er aktuelt å gjenoppta den saken. Det er statsadvokatene i Troms og Finnmark som vil ta den endelige beslutningen, sier etterforskningsleder Gøril Lund.

Samme lovparagraf

Hun opplyser at lovparagrafen som var benyttet i den tre år gamle saken er den samme som samfunnstoppen nå er siktet etter.

Det dreier seg om straffelovens paragraf 193 som omhandler seksuell omgang med misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

– Fornærmede i den saken var en voksen mannsperson og utenlandsk statsborger, sier Lund.

– Vil det komme en tiltalebeslutning og hvor langt unna er den?

– Det er ikke anledning å uttale seg om det nå. Nord-Troms tingrett har vært enig med politiet om at det foreligger skjellig grunn til mistanke. Så vil det på et senere stadium være aktuelt å offentliggjøre om det er aktuelt med en tiltalebeslutning eller ikke.

Nekter fortsatt

Etterforskningsleder Gøril Lund sier det blir fortløpende vurdert om den siktede mannen skal innkalles til nye avhør.

Politiet har brukt store ressurser i etterforskningen innledningsvis og over en periode, men er litt nedskalert i den senere tid.

– Men etterforskningen har hatt høy prioritet hos politiet. Mannen har vært samarbeidsvillig og forklart seg i omfattende avhør, men han nekter fortsatt straffskyld, sier etterforskningsleder og påtaleansvarlig Gøril Lund ved Troms politidistrikt.

Mannens advokat, Ulf Hansen har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.