NRK Meny
Normal

Møter en vegg av følelser mot olje

Statoil ønsker en konsekvensutredning for havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det pågår en stor oljemesse i Harstad.

Siri Espedal Kindem, områdedirektør i Statoil i Harstad og olje- og energiminister Terje Søviknes.

– Men vi møter en vegg av følelser når vi argumenterer for dette. Det sier Siri Espedal Kindem som er områdedirektør i Statoil i Harstad. Hun deltar på Petro-messa som nå pågår i Harstad.

Oljeindustrien står samlet i kravet om en konsekvensutredning for LoVeSe. Det gjør også olje- og energiminister Terje Søviknes fra Frp.

– Vi har et stort utbyggingsprosjekt igjen utenfor Nord-Norge. Det er utbyggingen av Johan Castberg i Barentshavet innen 2024. Da har vi behov for mer letearealer, og LoVeSe kan bli et interessant område, mener Søviknes.

Holder seg til fakta

Siri Espedal Kindem sier at hun forsøker å bruke saklige argumenter i diskusjonen som splitter både innbyggere og mange politiske partier.

– Bidragene i vår diskusjon er faktabasert. Vi er opptatt av kunnskap og kunnskapsinnhenting. Og jeg legger vekt på verdiskapningen. Men så møter jeg en vegg av følelser. Det er ikke lett, sier Espedal Kindem til NRK.

WWF reagerer

– Vi i WWF er vi ikke nevneverdig plaget av følelser, derimot baserer vi all vår argumentasjon på konkrete fakta. Alt tyder på at vår argumentasjon mot konsekvensutredning bygger på langt grundigere fakta enn Espedal og Statoils argumentasjon for en konsekvensutredning. Det sier Heidi Katrine Bang som er presseansvarlig i WWF, Verdens naturfond.

– Motstanden mot konsekvensutredning og leteaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bygger på den tyngste fagkunnskapen vi har i dette landet, sier hun.

– All miljøkunnskap om livet i havet som er utarbeidet av Havforskningsinstituttet i Bergen gjennom over 12 år sier nei til petroleumsaktivitet i Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2. Dette er også gjeldende råd fra statens egne rådgivingsorgan for miljø og fiskeri; Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet.