NRK Meny

Møte om nærpoliti

I dag møter politimesteren i Troms ordførere og andre aktører for å diskuterere nærpolitireformen. Leder av KS Troms og ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, mener nærpoliti også fører til et mer synlig politi i distriktene. Hun vil også vite hvilke funksjoner som skal kuttes hos politiet i det som var Midtre Hålogaland politidistrikt.