Møte om Åsgård sykehus

Fylkeslegen i Troms skal møte kontrollkommisjonen for Åsgård sykehus etter at Sivilombudsmannen har avdekket omfattende bruk av ulovlig tvang ved behandling av pasienter. Det er reist sterk kritikk mot sykehuset, men kontrollkommisjonen har ikke avdekket eller meldt fra om slike forhold på Åsgård, sier fylkeslege Svein Steinert. Fylkeslegen avviser at det er aktuelt å skifte ut kontrollkommisjonen for Åsgård.