Mot søndagsåpne butikker

Et flertall i Tromsø kommunestyre oppfordrer regjeringen til å droppe planene på søndagsåpne butikker. Forslaget ble fremmet av Ingrid Marie Kielland (SV). Hun ville at kommunen skulle sende et sterkt signal til regjeringen og Stortinget om ikke å vedta de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven i retning av søndagsjobbing. 27 stemte for forslaget.