Vil reversere ekteskapsloven

Morten Selven (KS) mener det som står klart i Bibelen må respekteres.

Morten Selven

Morten Selven.

Foto: Morten Selven

Morten Selven er førstekandidat til Kristent Samlingsparti i Finnmark. Han er født i 1943, bor i Trondheim, er gift og har fire barn. Av yrke er han bedriftsrådgiver.

Den politiske karrieren hans strekker seg fra å bydelsmedlem i KrF, og til å være inne som rådgiver for flere politiske stortingspartier. I dag er han politisk nestleder i Kristent Samlingsparti på landsbasis og altså førstekandidat i Finnmark.

Han var i flere år ansatt i Forsvarsstaben, med bosted Vadsø. Tidligere, etter endt befalsskole, stasjonert i Kirkenes, Alta og Porsanger.

Spørsmål og svar

Vi har via e-post stilt kandidatene til stortingsvalget spørsmål om hvilke saker som er viktigst for dem å kjempe for.

Hva er den viktigste utfordringen for Finnmark akkurat nå?

- Skape et enda bredere og konkurransedyktig næringsliv. Dette betyr en mer praktisk hjelp til enkeltpersoner med gode ideer og til bedrifter som ønsker å satse på nyskaping. Inkludert er også en bedre samferdsel, inkludert utbygging av havner og veier. Dette vil være nødvendig for å opprettholde konkurransedyktige arbeidsplasser og dermed også en stabil beboelse, med gode offentlige tjenester i sitt nærmiljø.

Hva har vært avgjørende for partivalget ditt?

- Jeg mener at det som står klart i Bibelen må vi stå på. Jeg er derfor motstander av homofilt partnerskap og fri abort. Jeg støtter også Israels rett til å forsvare sin sivilbefolkning. Samtidig er jeg for at vi mennesker skal kunne utnytte våre sterke sider og er motstander av sosialistiske forordninger som formueskatt på arbeidende kapital (som tidligere er beskattet) og en destruktiv arveavgift på familiebedrifter, som etter hvert vil gjøre det vanskelig for etterkommere og overta. Dette vil føre til tap av arbeidsplasser, spesielt i distrikt-Norge. Jeg mener også at forholdene må legges langt bedre til rette for seniorer, eldre og syke.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Å reversere den nye ekteskapsloven, som er i strid med Guds klare ord.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At de respekterer at vi ikke kan gå på tvers av forhold som står klart uttalt i Bibelen, samt at de står støtt på ikke-sosialistisk grunn.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Fremskrittspartiet.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- SV.