NRK Meny
Normal

Mohn kjøper deler av Alfheim

Milliardær Trond Mohn har kjøpt deler av Alfheim Stadion.

Alfheim
Foto: Sigve Kvellestad / NRK

Trond Mohn

Milliardær Trond Mohn har flere ganger gitt penger til TIL.

Foto: Morten Andersen

Trond Mohn har kjøpt hele idrettsbygget ved Alfheim Arena.

– Jeg leier ut to etasjer til TIL. TIL må betalte en symbolsk sum, 1 kroner i året, for de to etasjene. I tillegg så kan TIL leie ut arealer i bygget. Av de leieinntektene skal halvparten går til vedlikehold og forefallende arbeid på bygget, de øvrige 50 prosentene disponerer TIL som de vil. Det er ingen øremerking, sier Mohn til avisa Nordlys.

TIL flyttet i mars ut av lokalene i Alfheim og inn i en brakkerigg. Klubben har vært i dialog med Serepta AS som eier Alfheim om hvordan lokalene TIL flyttet ut av skal disponeres.

Dette ble Mohn informert om da han var i Tromsø og ble utnevnt til æresmedlem i TIL.

Impulsivt kjøp

Per Aronsen

Per Aronsen er styreleder i TIL Holding.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

– Han ønsket impulsivt å bidra til en løsning som TIL kunne komme godt ut av. Da kom han med den fantastiske nyheten at han ville kjøpe aksjene i Alfheim Arena slik at TIL kunne få disponere lokalene til veldig gunstige vilkår, sier styreleder Per Aronsen i TIL Holding til NRK.

Aronsen sier at Mohns kjøp gir TIL en mulighet til å bedre økonomien sin gjennom utleieinntektene klubben vil få.

– På lengre sikt gir det oss også en mulighet til at TIL og idretten samlet sett kan ta tilbake hele Alfheim igjen, sier Aronsen.

Foreløpig er det flere leiekontrakter som allerede er inngått for lokalene, som TIL må forholde seg til.

Hvordan lokalene etter hvert skal brukes har TIL så langt ikke bestemt seg for, men de har god tid på seg, for Mohn sier at avtalen varer til evig tid.

Avtalen om kjøp er ennå ikke signert, men vil bli det når alle formaliteter er på plass.