Moderat eller høy luftforurensning

Det ventes moderat eller høy luftforurensning i Tromsø mandag ettermiddagen på grunn av tørre veier og rolige vindforhold. Det melder nettstedet Luftkvalitet.info. Ved høy luftforurensning bør barn med luftveislidelser og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.