NRK Meny
Normal

Rørt til tårer etter et liv med mobbing

Jasmin Kjønø har blitt mobbet så lenge hun kan huske. Skoleelevene på Slettaelva rørte henne til tårer med sitt engasjement.

Jasmin Kjønø

Jasmin Kjønø ble rørt til tårer av responsen hun fikk fra elevene da hun holdt sitt første foredrag om mobbingen hun har opplevd hele livet.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Jeg har blitt mobbet så lenge jeg kan huske. Jeg har blitt uthengt på sosiale medier, jeg har fått stygge kommentarer etter meg, blitt utestengt, slått og truet. Til tider hadde jeg ingen venner. Kommentarer om at jeg er feit har fått meg til å tro det, selv om jeg innerst inne vet at det ikke er sant, sier Jasmin Kjønø.

Hun står foran elevene i 5. og 6. trinn ved Slettaelva skole sammen med venninna Maiken Losoa for å fortelle om sine opplevelser.

– Selv om det er blitt mindre mobbing med årene, opplever jeg det fortsatt, forteller Kjønø.

De to jentene kjente til hverandre litt fra før. En dag var Maiken, som selv har opplevd flere år med mobbing, på besøk på skolen til Jasmin. Maiken ble vitne til at Jasmin ble utsatt for grov mobbing.

De to ble da enige om å starte et prosjekt for å forebygge at flere skal oppleve det de har vært gjennom.

"Jasmin og Maiken sitt prosjekt mot mobbing" har nå 344 følgere på Facebook. Onsdag holdt de sitt første foredrag da de var på besøk på Slettaelva.

Spørsmålene haglet

– Var det gutter eller jenter som mobbet dere?

– Hva gjorde de voksne med at dere ble mobbet?

– Hva gjorde mobberne med dere?

Spørsmålene haglet fra elevene under foredraget. Da tiden var ute og Maiken og Jasmin egentlig skulle hjem, ble de omringet av elever som ville ha flere svar og gjerne en klem.

– Det var spennende å høre om mobbing fra noen som selv har blitt mobbet, sier 6.-klassingen Sigur Bårdsen etter foredraget.

Liv Marte Ramstad Søreng er trivselsleder i 5. klasse. Hun er imponert over at Jasmin Kjønø og Maiken Losoa tør å stå frem med historiene sine.

– Det er bra at de tør å snakke om mobbingen. Vi har blant annet lært at vi ikke må nøle med å si fra dersom vi eller noen vi kjenner blir mobbet, sier Søreng.

Mobbeforedrag på Slettaelva

Maiken Losoa og Jasmin Kjønø fortalte eleven ved Slettaelva skole om sine opplevelser med mobbing.

Liten nedgang

I Elevundersøkelsen 2013 kommer det frem at 4,2 prosent av norske elever ble mobbet to eller flere ganger i måneden i fjor høst. Våren i 2012 var det samme tallet på 6,8 prosent.

– Tallene for mobbing går ned i Elevundersøkelsen, men det kan skyldes at undersøkelsene er utført annerledes i 2013 sammenlignet med 2012. Vi må derfor ta forbehold om at mobbetallene reelt sett har gått ned, sier Sigrun Ertsvåg, professor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Staten har gitt penger til flere antimobbekampanjer de siste årene. Førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Mari Pettersvold, er kritisk til hvordan disse kampanjene fungerer.

Alle skolene i Tromsø kommune er innlemmet i det som heter Manifest mot mobbing.

– Noen skoler følger noen av disse programmene mot mobbing, men ikke alle har kapasitet til å følge dem helt. Det viktigste er at skolene har fokus på arbeid for å forhindre og stoppe mobbingen, uavhengig av hvordan de gjør det, sier byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn.

Også i Tromsø kommune har tallet for antall elever som opplever mobbing sunket noe, men problemet er der fortsatt.

– Vi kan jo håpe at arbeidet som er gjort mot mobbing har fungert, men hva som er årsaken til at vi fortsatt har mobbing på våre skoler ønsker jeg ikke å spekulerer i. Vi jobber hardt for å motarbeide mobbing, og det vil vi fortsette med, sier Fyhn.

Savner systematisk arbeid

Mange av disse antimobbe-kampanjene går ut i 2014, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at regjeringen venter på en vurdering av arbeidet før de bestemmer seg om de skal videreføre kampanjene.

– Hovedårsaken til at statistikken for elever som blir mobbet ikke går drastisk ned, til tross for flere kampanjer og tiltak mot mobbing, skyldes nok i første rekke at arbeidet flere steder ikke er systematisk nok, sier Sigrun Ertsvåg ved Universitetet i Stavanger.

– Mange skoler gjør et veldig godt arbeid mot mobbing. Vi ser at det blant annet skyldes god ledelse og at de er samlet rundt en strategi. Får å få bukt på mobbing må skolene ta i bruk tiltak vi vet fungerer fra forskning, og ikke kaste bort tid på tiltak som ikke fungerer. Noen klarer det selv, andre trenger hjelp utenfra, forteller hun.

De voksne er viktig

Mobbing

Her er noen av reglene elevene ved Slettaelva skole selv har laget.

Foto: Petter Strøm / NRK

I Tromsø kommune har de blant annet tatt i bruk trivselsledere ved 24 skoler. Dette er elever som har ansvar for aktiviteter som inkludere flest mulig barn i friminuttene.

– Vi får veldig mye positiv tilbakemelding på trivselslederne våre. Det er et tiltak vi mener fungerer, sier byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn.

– Å involvere elevene i arbeidet mot mobbing er veldig viktig, men de voksne må være de sentrale aktørene. De er spesielt viktige når det kommer til å oppdage mobbingen og i arbeidet for å stoppe mobbingen når den oppstår, sier Sigrun Ertsvåg ved Universitetet i Stavanger.

Jasmin Kjønø opplevde selv at lærerne ikke involvere seg da hun ble mobbet.

– Jeg lurer den dag i dag på hvorfor de ikke engasjerte seg. Jeg tror livet mitt ville vært helt annerledes dersom de hadde tatt mer tak.

– Hva kan voksne gjøre for å hindre mobbing?

– Jeg tror det viktigste rett og slett er at de tar tak, og eventuelt innkaller til et møte mellom partene når de registrerer mobbing.

Jobber hardt for det

– Vi inviterte de to jentene hit for å hjelpe dem litt i gang med prosjektet sitt. Vi synes det er et veldig fint tiltak å vise skoleelevene hvordan mobbing faktisk føles for dem som er blitt mobbet. Eleven får se hva de skal og hva de ikke skal gjøre mot hverandre, sier teamleder for 5. og 6. trinn, Aud Eva Straumsnes.

Jeg har aldri hatt en bedre følelse i mitt liv

Jasmin Kjønø

På Slettaelva skole jobber de hardt for å forebygge mobbing, blant annet ved hjelp av trivselsledere.

– Vi kan ikke si at vi ikke har tilfeller av mobbing på vår skole, men vi prøver å ta tak i det med en gang vi registrerer det, sier Straumsnes.

– Jeg blir veldig glad når jeg ser og hører om det arbeidet de gjør på Slettaelva. Tilbakemeldingen jeg har fått fra eleven her i dag er helt ubeskrivelig. Før foredraget var jeg veldig nervøs, men de var så gode med oss. Jeg har aldri hatt en bedre følelse i mitt liv, sier Jasmin Kjønø.

Mobbeforedrag

Elevene på Slettaelva skole fulgte nøye med da Jasmin Kjønø og Maiken Losoa holdt foredrag om mobbing.

Foto: Petter Strøm / NRK