NRK Meny

Mobakk blir styreleder

Fylkesrådet i Troms har oppnevnt Kristin L. Mobakken til styreleder i det nyopprettede selskapet Troms Bompengeselskap. Hun er daglig leder av selskapet Hålogalandsbrua som nå bygges ved Narvik.
Fylkestinget har vedtatt at det skal opprettes et eget bompengeselskap i Troms som får ansvaret for innkreving på alle strekninger der det innføres bompenger.