Mistenker ulovlig fiske

Fylkesmannen mistenker at det foregår ulovlig fiske på den sårbare storørretbestanden i indre Troms. Derfor skal Statens Naturoppsyn og Fjelltjenesten holde et ekstra øye med Ostuelva ved Altevatn i Bardu. I 2014 ble det bare registrert 34 individer av storørret som var mer enn tre kilo i elva. - Ulovlig fiske er kritisk for bestanden, sier seniorrådgiver Kjell-Magne Johnsen hos Fylkesmannen.