NRK Meny
Normal

– Tar sterk avstand fra mediahetsingen

Hammerfest Arbeiderparti tar nå avstand fra det de opplever som et hardkjør mot fylkesråd Grethe Ernø Johansen etter den såkalte Polarbase-saken.

John Wahl

Leder i Hammerfest Ap, John Wahl tar avstand fra hardkjøret Grethe Ernø Johansen har vært utsatt for i media.

Foto: Allan Klo/NRK

– Hammerfest Arbeiderparti vil ta sterk avstand fra den personlige mediahetsingen som er fremkommet i enkelte media, spesielt Altaposten. Samtidig tar vi avstand fra fylkesvaraordføreren sitt hardkjør mot Grethe Ernø Johansen. Det skriver Hammerfest Arbeiderparti i en pressemelding.

Leder i Hammerfest Ap, John Wahl, sier til NRK at de besluttet å innkalle til ekstraordinært styremøte etter beskyldningene som har kommet mot Grethe Ernø Johansen, og på bakgrunn av at saken har en blitt en så stor mediesak.

Grethe Ernø Johansen kommer fra Hammerfest, og har fortalt at hun er skuffet og sjokkert over behandlingen hun har fått av eget parti.

Ber Finnmark Ap finne en løsning

Hammerfest Ap sier at de forventer at Finnmark Ap oppretter nødvendig kontakt med de berørte personer for å finne en løsning.

– Vi har et utpreget ønske om at man her må komme sammen og få tonet ned konflikten som har oppstått. Jeg håper at vi kan komme ut av dette på en hederlig måte. Personlig liker jeg ikke at slike konflikter blir drevet frem gjennom media, sier Wahl.

– Mener dere at Finnmark Ap bør be om unnskyldning?

– Vi skal jo ikke fortelle hvordan man skal gjøre det, men jeg tror både for selve saken, og ikke minst etterdønningene, så er de nødt til å sette seg ned å prate sammen med Grethe Ernø Johansen. Da mener jeg ledelsen, altså fylkesleder Ingalill Olsen, fylkesordfører Runar Sjåstad og fylkesvaraordfører Bente Haug.

Haug trekker ikke sine uttalelser

Gruppeleder for arbeiderpartiets fylkestingsgruppe, Bente Haug, går ikke tilbake på sine uttalelser i saken, om at Ernø Johansen har snakket unøyaktig og usant i saken.

– Jeg tenker at jeg står for det jeg sa. Det er ikke kommet frem noe som beviser noe annet. Det synet støtter også statsråd Ketil Solvik-Olsen, sier Haug.

Ketil Solvik-Olsen kom med følgende uttalelse om saken til NRK på fredag:

– På møtet presenterte de en presentasjon på i praksis to sider, der det var avbildet fire konkrete prosjekt, og vi anså det til å være en definert ønskeliste, sier Solvik-Olsen. Til Finnmark Dagblad sier Solvik-Olsen også at et bilde sier mer enn 1000 ord.

Fylkesvaraordfører Bente Haug i Finnmark

Gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget Bente Haug står fortsatt ved at fylkesråd Ernø Johansen skal ha snakket usant når hun har forklart seg om hva som ble presentert på møtet med departementet.

Foto: Marte Lindi

Mediekjør

Fylkesråd Ernø Johansen har fått hard kritikk den siste tida for å drive sololøp i forslag til bruk av 113 millioner som regjeringa har gitt til Finnmark.

Pengene skal kompensere for ulempene ved at flere bransjer nå får innført arbeidsgiveravgift.

Det har vakt reaksjoner da det meste av pengene som skal fungere som kompensasjon, gikk til selskapet Polarbase i Hammerfest.

Ernø Johansen ble beskyldt for å lyve av egne partifeller da hun sa at hun ikke hadde gått inn for en slik tildeling. Partifellene tok fra henne det politiske ansvaret i saken.

Men den siste tiden har en rekke politikere stått frem og sagt at de støtter Ernø Johansens versjon av hva som egentlig skjedde, nemlig at pengene har blitt tildelt på bakgrunn av en powerpointpresentasjon.

– Synes å være uklarheter

Etter å lenge ikke ha uttalt seg i saken har Hammerfest Ap nå altså bestemt seg for å komme på banen. De har kommet frem til at de mener det har vært et for sterkt mediafokus på heltidspolitiker og leder av styret for hovedutvalget for kultur og samferdsel Grethe Ernø Johansen.

Samtidig forventer de svar på hva som egentlig har skjedd i prosessen.

– Vi forventer at en får en rask avklaring fra Finnmark Arbeiderparti og Finnmark fylkeskommune om håndteringen av prosessen har svakheter som bør rettes opp. Dette med hensyn til de kommende tildelingene for 2016 og 2017, heter det i pressemeldingen.

Ville avvente med støtten

– Det synes å være uklarheter både i forhold til den demokratiske prosessen og også hva som er sagt og gjort på møtet mellom blant annet de tre nord-norske fylkeskommunene og departementet. Så langt gir vi vår fulle støtte til fylkesråd Grethe Ernø Johansen vedrørende saken.

– Hvorfor har dere ikke kommet med denne støtten tidligere?

– Vi hadde ikke innsikt i det som hadde foregått på møtet der Ernø Johansen møtte departementet. Stridens kjærne er jo det som skjedde på dette møtet. Vi har nå valgt å tro på Ernø Johansen, sier Wahl.

Samtidig mener han at ting kunne vært gjort annerledes av fylkesråden:

– Hun burde nok ha innkalt til et møte for å prioritere tiltakene, selv om det var midt i sommerferien. Det må nok fylkesråden og resten av den politiske ledelsen ta på seg - at det var dårlig håndtverk.

Wahl: – Dårlig personalpolitikk

Hammerfest Arbeiderparti beskriver hele saken som svært betent innad i eget parti.

– Burde Finnmark Ap ventet med å ta fra Ernø Johansen arbeidsoppgaver?

– Kanskje man skulle ha ventet litt, og samlet disse personene og drøftet gjennom hva som skjedde og hva som skal skje. Det å nærmest bli avsatt gjennom media, det er jo for å si det rett ut litt dårlig personalpolitikk, sier Wahl.

– Har du selv hatt dialog med Ernø Johansen da saken ble kjent?

– Som partileder har jeg snakket med henne privat, men det ønsker jeg ikke å kommentere. I styret i Hammerfest Ap avgjorde vi å avvente med situasjonen. Det kokte jo. Vi valgte å ikke delta i den debatten før nå.

Wahl retter også kritikk mot Altaposten. Redaktør i Altaposten, Rolf Edmund Lund, sier til egen avis at han stiller seg uforstående til angrepet fra Hammerfest. Han er godt fornøyd med avisas dekning av saken.

– Terskelen for kritisk journalistikk må være tilstede. Vi har hele tiden hatt fokus på prosessen, også før fordelinga kom. Grethe Ernø Johansen har vært politisk ansvarlig og da er det naturlig at vi konfronterer henne med hva som har skjedd underveis, sier Lund.

Han har på lederplass skrevet at det er flere enn fylkesråden som må ta ansvar i saken.

Fylkesråd for kultur og samferdsel i Finnmark Grethe Ernø Johansen er skuffet og sjokkert over behanlidngen hun har fått i eget parti, rundt saken om tildeling av kompensasjonsmidler til Finnmark.

Grethe Ernø Johansen har blitt beskyldt for å lyve av partifeller. Video: Allan Klo.