NRK Meny
Normal

Fjellrev på frammarsj

En rekke ynglinger i Nord-Norge gir håp om økt bestand.

Fjellrev
Foto: Arild Landa, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Både i Finnmark, Troms og Nordland er det påvist ynglinger av den utrydningstruede fjellreven i år. Det største kullet er på 11 valper.

Forskningssjef ved Norsk Institutt for Naturforskning, Inga Bruteig, mener dette gir håp for økt fjellrevbestand i framtiden.

– Vi har ikke mer enn ca 50 voksne individer på landsbasis i Norge. Når vi ser såpass mange og såpass store kull som i år, har det potensial til å stabilisere og kanskje øke bestanden.

Solid opptur

I fjor ble det registrert bare fem små kull, alle i Finnmark. I år er situasjonen en helt annen.

– Fire kull er helt sikre i Børgefjell, ett på Saltfjellet, ett i Dividalen, tre i Varanger og ett på Ifjordfjellet. I tillegg kan det være flere i Finnmark, og vi regner med at det er flere på Børgefjell også, sa Bruteig til NRK i går.

I natt fikk hun rett: To nye kull ble funnet i Finnmark, og dermed er det minst tolv kull i Nord-Norge denne sommeren.

Både på Ifjordfjellet, Børgefjell og Saltfjellet er det funnet fjellrevynglinger med 9 til 12 valper i kullet. Årsaken er at det er mye mat for fjellreven - det vil si lemen og andre smågnagere.

Håper de overlever

Men selv om mange valper nå er født, gjenstår det å se om de vil overleve vinteren.

Bruteig håper sammenbruddet fra den lovende 2005-sesongen ikke gjentar seg.

– Det året var det et 20-tall ynglinger, men det kom et krakk i smågnagerbestanden i løpet av sommeren. Vi regner med at valpene rett og slett ikke levde opp i 2005, sier Bruteig.

Men sannsynligheten for at det samme skal skje i år er liten, mener hun.

- Det rapporteres om at det fortsatt er mye gangere i fjellet, og stor aktvitet hos dyr og fugler som er avhengige av smågnagerne.